FA | EN
FA | EN

هر روز معرفی یک سخنران، یک همراه

هر روز معرفی یک سخنران، یک همراه
از روز شنبه 11 شهریور ماه تا افتتاحیه، هر روز یک سخنران و یک همراه حاضر در ITE 2017، جهت آشنایی مخاطبان، معرفی می شوند.
 

از روز شنبه 11 شهریور ماه تا ۲ آبان 1396 هر روز یک سخنران و یک همراه حاضر در نمایشگاه تراکنش ایران (ITE 2017) جهت آشنایی مخاطبان، معرفی می شوند.
جهت آشنایی بیشتر با سخنرانان و شرکت های حاضر در این نمایشگاه می توانید روی بنر هر شرکت/ سخنران کلیک کنید و با سوابق و روزمه آنها آشنا شوید.

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن