FA | EN
FA | EN
  اخبار پر بازدید
این دعوت نامه رسمی است

این دعوت نامه رسمی است

برنامه های نمایشگاه تراکنش ایران اعلام شد

برنامه های نمایشگاه تراکنش ایران اعلام شد

جزئیات کامل برنامه‌های ITE اعلام شد

جزئیات کامل برنامه‌های ITE اعلام شد

گام به گام با نمایشگاه تراکنش ایران "ITE 2016"

گام به گام با نمایشگاه تراکنش ایران "ITE 2016"

جدول همکاری با رویداد ITE منتشر شد.

جدول همکاری با رویداد ITE منتشر شد.

  نظرسنجی

نظر شما در خصوص پورتال ITE چیست؟

  شوآپ محصولات

کارگاه معرفی محصولات  (ITE 2016)

نبض کسب و کار در تراکنش می زند
بیتردید هدف از حضور در هر نمایشگاهی، معرفی محصولات و خدمات شرکتکنندگان میباشد؛ تا بدینوسیله شرکتکنندگان از امکان فروش محصول، یافتن مشتریان جدید و بازار مناسبی بهره مند شوند. رویداد  ITE،در کنار برپایی غرفهها و برنامههای متنوع، چندین مکان را جهت معرفی محصول، توسط صاحبان فنآوری و کسب وکار، مشخص و پیش بینی کرده است. در سه روز برگزاری نمایشگاه، 60 کارگاه معرفی محصول، برگزار میشود. حضور بازدید کنندگان، علاقه مندان و خبرنگاران رسانههای جمعی در آن آزاد میباشد.
توضیحات :
  • بخشی از این کارگاهها به "حامیان" رویداد تعلق خواهد گرفت.
  • "صاحبان غرفه" در ITE، در اولویت برگزاری و رزرو این کارگاهها میباشند.
  • متقاضیان و شرکتهای داخلی و خارجی میتوانند، از دیگر متقاضیان این بخش باشند.
  • جهت تعین زمان و نحوه اجرای برنامه، تفاهمنامه همکاری با دبیرخانه ITE تنظیم میشود.
  • تعیین محصول و سخنران،  به عهده روابط عمومی بانک ویا  سازمان متقاضی میباشد.
  • امکانات مناسب جهت برگزاری هر برنامه، توسط دبیرخانه ITE،  تدارک دیده شده است.
  • حضور افراد در کارگاه آزاد و رایگان میباشد.
  • مدت زمان هر کارگاه، 30 دقیقه میباشد.